pic

UTBILDNING

EN UTSTÄLLNING    EN BOK  –  ETT PEDAGOGISKT MATERIAL
Pedagogiskt material

Med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt har vi, i syfte att inspirera till eftertanke och diskussion, sammanställt frågor med koppling till de ämnen som berörs i We Have A Dream: mod, engagemang och mänskliga rättigheter.

Under resans gång har frågor ständigt väckts hos oss, inte minst i samband med våra möten med alla medverkande. I materialet som du kan ladda ner gratis nedan hittar du texter och bilder från boken samt tolv ämnesområden med frågor som knyter an till de medverkandes berättelser och engagemang. Frågeställningarna är utformade för att uppmuntra till reflektion, att se oss själva i helheten och inse att det vi gör spelar roll.

Något facit finns inte här. Tänk efter vad du själv anser, ta reda på fakta och diskutera frågorna med familj, vänner, klasskamrater eller kollegor. Om du är lärare kan du låta dina elever arbeta med frågorna. Här finns stoff till allt från någon timmes gruppdiskussion till mer ambitiösa projektarbeten.

Läs texterna, fundera över frågorna och skriv en egen text om vad du drömmer om, vill förändra och förbättra. Och viktigast av allt, fundera över hur det kan bli verklighet. Du som tar del av i detta material har större förmåga att förändra än vad du tror. Det behöver inte vara stort. Du behöver inte förändra världen. Alla kan inte göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket.

Förändringen börjar med en dröm!

Ladda ner materialet här!

  • För digitalt bruk, klicka här
  • För utskrift, klicka här
  • Materialet på engelska, klicka här

Skol- och ungdomsprojekt
Till vår stora glädje har flera skolor och fritidsgårdar runt om i Sverige arbetat med materialet i undervisningen och skapat egna texter, drömprojekt och We Have A Dream-inspirerade utställningar. Läs gärna om några av våra samarbeten nedan, bland annat Fryshuset i Stockholm och mötesplatsen ComUng för unga i Lund:

– Dagens Nyheter ”Fryshuset ställer ut drömmar”
– Skånska dagbladet ”Drömprojekt ska inspirera ungdomar”

We Have A Dream har förverkligats med stöd från:

crafoord_logo

Raoul Wallenberg Institute  |  Lunds Kommun  |  Sten K Johnsons Stiftelse  |  Swedbank